chung cư xã hội, nhà ở xã hội, chung cu ban cơ yếu chính phủ, chung cư mhdi 10, chung cư ecolife capitol

Dịch vụ

Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
DỊCH VỤ
 
Vận động chính sách
-      Quan hệ Chính phủ
-      Quan hệ công chúng và truyền thông

 
 Quản trị thương hiệu
-      Tư vấn nhận diện thương hiệu
-      Quản trị và phát hiện thương hiệu
-      Chiến lược truyền thông

Tên thương hiệu
-       Đặt tên chiến dịch truyền thông
-       Đặt tên thương hiệu, sản phẩm
-       Viết câu chuyện thương hiệu - Slogan
 
Thiết kế nhận diện thương hiệu
-       Các ứng dụng
-       CIP (Hệ thống nhận diện thương hiệu)
-       Sản xuất quà tặng thương hiệu
-       In ấn sản phẩm truyền thông

 Truyền thông đa phương tiện
-       Thiết kế giao diện, viết code
-       Quản trị và phát triển nội dung website
-      Các ấn phẩm truyền thông đa phương tiện khác

Online Marketing
-       Search Engine Marketing
-       Tối ưu hóa tìm kiếm
-       Tích hợp mạng xã hội

Cung cấp và quản lý dữ liệu không gian
-       Dữ liệu thô
-       Quản trị và xử lý dữ liệu
-       Bản đồ xanh nghệ thuật